Στο George.gr (εφεξής "George.gr", "Εταιρεία" "εμείς", "εμάς", "μας") σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων και δεσμευόμαστε για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών (οι "Χρήστες") της Ιστοσελίδας μας www.george.gr (η "Ιστοσελίδα").

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Cookies έχει συνταχθεί με βάσει τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 13/14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 ("ΓΚΠΔ") και του ελληνικού νόμου 4624/2019 ("Ν. 4624/2019").

Η απλή επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Cookies ισχύει για και αφορά όλα τυχόν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία όταν ένας επισκέπτης αλληλεπιδράσει με αυτήν ή όταν χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται από αυτή και παρέχει την απαιτούμενη προηγούμενη πληροφόρηση προς τους Χρήστες ώστε να γίνουν κατανοητά με απόλυτη ευκρίνεια και διαφάνεια ο τρόπος και οι προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων κατά την περιήγηση και χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου μας.

Η εν λόγω Δήλωση αναφέρεται αποκλειστικά την παρούσα Ιστοσελίδα εάν δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό μέσα στο παρόν έγγραφο και δεν διέπει τη χρήση από εσάς άλλων Υπηρεσιών μας ή δεν αφορά οποιαδήποτε άλλη Ιστοσελίδα στην οποία μπορεί να ανακατευθυνθείτε από την Ιστοσελίδα μας, η οποία ενδέχεται να υπόκειται σε διαφορετικές Πολιτικές Απορρήτου.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί πάντοτε τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ασφαλή και να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως είναι κάθε φορά σε ισχύ σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε καμία περίπτωση δεν θα λάβουμε από τους Χρήστες μας περισσότερα προσωπικά δεδομένα από αυτά που είναι απαραίτητα για κάθε σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και δεν θα χρησιμοποιήσουμε ή διαμοιραστούμε τις πληροφορίες σας με κανέναν εκτός από ότι περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Cookies.

2. Τροποποίηση της παρούσας Δήλωσης

Η παρούσα Δήλωση μπορεί να ανανεώνεται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ανά χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα προς συμμόρφωση με τυχόν νέες νομικές ή τεχνολογικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και για το λόγο αυτό σας ζητάμε να ελέγχετε συχνά για την πιο πρόσφατη μορφή της Δήλωσης η οποία εμφανίζεται στο πεδίο "Τελευταία Ενημέρωση" στο τέλος της Δήλωσης. Εάν πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (όπως ορίζονται στην παρούσα) με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε σε εσάς κατά τη χρονική στιγμή της συλλογής, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας πληροφορήσουμε σχετικά είτε με σχετική ενημέρωση στην Ιστοσελίδα μας είτε αποστέλλοντάς σας σχετικό e-mail και όπου αυτό απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

O Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

Γιώργος Ιωαννίδης.

4. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ("υποκείμενο των δεδομένων")· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα. Τα δεδομένα αυτά δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι ανώνυμα.

Η Εταιρεία μας ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα δεδομένα σχετικά με το Χρήστη κάθε φορά που αυτός επισκέπτεται την Ιστοσελίδα μας ή όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, όπως περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση και συγκεκριμένα:

 • Προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχονται οικειοθελώς από το Χρήστη κάθε φορά που αυτός επικοινωνεί διαδραστικά μέσω των καναλιών επικοινωνίας που προσφέρονται την Ιστοσελίδα μας, όταν μας αποστέλλετε ηλεκτρονική αλληλογραφία χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας μας. Ενδεικτικά τέτοια προσωπικά δεδομένα μπορεί να είναι: το όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες διευθύνσεις ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με εσάς που μπορεί να περιέχονται στις επικοινωνίες σας μαζί μας.
 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από την Ιστοσελίδα, δηλαδή δεδομένα χρήσης σχετικά με την πρόσβαση των Χρηστών στην Ιστοσελίδα που συνιστούν πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης) με τη διαβίβασή τους από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή (server) μας π.χ. οι διευθύνσεις IP το λογισμικό και η έκδοση του πλοηγού σας, το λειτουργικό σας σύστημα, η πηγή παραπομπής, η διάρκεια της επίσκεψής σας κλπ και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς εξυπηρέτησης της ορθής και ταχύτατης λειτουργίας της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής και για την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειάς της.

  Οι εν λόγω πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με ταυτοποιημένα πρόσωπα, αλλά λόγω της φύσης τους, θα μπορούσαν να επιτρέψουν την αναγνώριση των χρηστών, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με τα δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, μέσω της χρήσης cookies, - ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης- από την Ιστοσελίδα μας ή από υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται από την παρούσα Ιστοσελίδα, παρακαλούμε ανατρέξτε παρακάτω στην Ενότητα 10.

5. Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και νομική βάση της επεξεργασίας τους.

Σε γενικές γραμμές, κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, το κάνουμε βάσει μιας εκ των "προϋποθέσεων" του νόμου (ή νομικής βάσης) για την εν λόγω επεξεργασία. Συγκεκριμένα, θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους Χρήστες μόνο εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντά μας (ή συμφέροντα τρίτων) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) ΓΚΠΔ) συμπεριλαμβανομένης της ορθής λειτουργίας, συντήρησης, ασφάλειας και βελτίωσης της Ιστοσελίδας μας και της εμπειρίας των χρηστών μας σε αυτή, της εξακρίβωσης ευθυνών σε περίπτωση εγκλημάτων κατά της Εταιρείας και της θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων μας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή και με τρόπο που δεν είναι δυσανάλογος και σέβεται τα δικαιώματα σας περί ιδιωτικότητας και εσείς θα έχετε δικαίωμα εναντίωσης όπως εξηγείται στην ενότητα "Τα Δικαιώματά σας" παρακάτω
 • Εάν η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης με το Χρήστη και/ή για τυχόν σχετικές προ-συμβατικές υποχρεώσεις πριν από αυτή (άρθρο 6 παρ. 1 (β) ΓΚΠΔ) συμπεριλαμβανομένης της γενικής διαχείρισης και ικανοποίησης τυχόν αιτημάτων των Χρηστών αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε και της αποστολής στους Χρήστες μας ενημερώσεων αναφορικά με τη χρήση εκ μέρους τους της Ιστοσελίδας.
 • Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο υπόκεινται η Εταιρεία μας (π.χ. υποχρέωση αποκάλυψης πληροφοριών σε αρχές επιβολής του νόμου ή σε φορολογικές αρχές) (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) ΓΚΠΔ) Εάν η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των Χρηστών για έναν ή περισσότερους σκοπούς (άρθρο 6 παρ. 1 (α) ΓΚΠΔ) π.χ. σχετικά με την αποστολή στους Χρήστες επικοινωνίας σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες που ίσως τους ενδιαφέρουν. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία μας θα λάβει μέτρα ώστε να περιορίσουμε την επικοινωνία σε εύλογο και αναλογικό επίπεδο και θα σας αποστέλλουμε μόνο επικοινωνίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας μας σχετικό e-mail στο info[at]george.gr.

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να παρέχουμε ειδικότερες πληροφορίες ως προς τη νομική βάση που ισχύει για κάθε επεξεργασία, επομένως, ένα θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νομικές βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info[at]george.gr.

6. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας και για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο 5, μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για τους Χρήστες μας, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση, με τρίτους πάντοτε με τρόπο που να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς δεν υπόκεινται σε παράνομη επεξεργασία, ήτοι δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται κάτωθι:

 • Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που μπορεί να παρέχουν για λογαριασμό της Εταιρείας τεχνικές και λειτουργικές υπηρεσίες, όπως είναι ενδεικτικά η φιλοξενία και διαχείριση της Ιστοσελίδας, η υπηρεσία αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η γενικότερη τεχνική υποστήριξη ή άλλες ενίοτε υποστηρικτικές υπηρεσίες, αποκλειστικά για το σκοπό της παροχής των ως άνω υπηρεσιών σε εμάς.
 • Με τους συμβούλους μας (συμπεριλαμβανομένων οικονομικών, νομικών και άλλων συμβούλων) στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της Εταιρείας μας.

Επιπλέον, θα ανταποκριθούμε σε αιτήματα αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων όταν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας και/ή να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία, απόφαση δικαστηρίου, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή κάθε άλλη νομική διαδικασία που μπορεί να μας επιδοθεί.

7. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στα γραφεία λειτουργίας μας, και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εδρεύουν τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία, όπως τυχόν πάροχοι υπηρεσιών μας. Ανάλογα με την τοποθεσία κάθε Χρήστη, ενδέχεται η διαβίβαση δεδομένων να περιλαμβάνει μεταφορά τους σε χώρα διαφορετική από τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Χρήστης. Εάν μία τέτοια διαβίβαση λάβει χώρα σε ένα κράτος που βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και η τρίτη χώρα δεν παρέχει επαρκές επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν στην τρίτη χώρα αυτή μόνο εφόσον εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων δυνάμει σύμβασης διαβίβασης δεδομένων ή εάν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται ρητά από την Ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.

8. Χρόνος Διατήρηση των δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως αυτοί περιγράφονται στη παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Cookies. Γενικά, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από το τέλος της σχέσης μας με τους Χρήστες ή από την τελευταία επικοινωνία μας με εσάς. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης πρότασης:

 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς σχετικά με την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη θα διατηρηθούν έως ότου η εν λόγω σύμβαση εκπληρωθεί και δεν υφίσταται υποχρέωση μας να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε συμμόρφωση με φορολογική ή λογιστική υποχρέωσή μας.
 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που αφορούν έννομα συμφέροντά μας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι εν λόγω σκοποί.

Μπορεί να έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οποτεδήποτε ο Χρήστης μας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια επεξεργασία, αρκεί η συγκατάθεση αυτή να μην έχει ανακληθεί ή έως ότου μας ζητήσει να διαγράψουμε ή τροποποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες των Χρηστών που είναι αποθηκευμένες από εμάς. Περαιτέρω, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση μίας νομικής, κανονιστικής, φορολογικής ή λογιστικής υποχρέωσής μας ή κατόπιν σχετικής εντολής από μία αρχή.

Μόλις λήξει το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας, αυτά θα διαγραφούν. Επομένως, τα δικαιώματα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης και φορητότητας των δεδομένων δεν θα μπορούν να ασκηθούν μετά τη λήξη της ως άνω περιόδου διατήρησης.

9. Απόρρητο παιδιών

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε και μην παρέχετε πληροφορίες στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω καμίας από τις λειτουργίες της και γενικά μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπο κάτω των 18 ετών θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες.

10. Cookies

Ένα "Cookie" είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων, που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη από ένα διακομιστή Internet και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη για να επιτρέψει στην Ιστοσελίδα να αναγνωρίζει τον χρήστη, όταν επισκέπτεται ξανά την ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον ίδιο υπολογιστή και το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο είτε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ("session cookie") ή και για επόμενες επισκέψεις ("μόνιμο cookie"). Τα session cookies αποθηκεύονται στη συσκευή του Χρήστη έως ότου αυτός αποσυνδεθεί ή έως ότου ο χρήστης αποχωρήσει από μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή έως ότου απενεργοποιηθεί το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης Internet), ενώ τα μόνιμα cookies παραμένουν στη συσκευή του χρήστη έως ότου διαγραφούν ή έως ότου επέλθει μια καθορισμένη προθεσμία.

H Εταιρεία μας εκτός από τα cookies που εγκαθιστά η ίδια για λόγους λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας χρησιμοποιεί και cookies τα οποία εγκαθίστανται στη συσκευή σας από τρίτους ("Cookies τρίτων") για σκοπούς εξυπηρέτησης των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτούς.

Ορισμένοι από τους σκοπούς για τους οποίους η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί αρχεία cookies είναι:

 • η εξατομίκευση και η αποθήκευση ορισμένων ρυθμίσεων, ώστε να μην χρειάζεται να σας ζητούμε πληροφορίες που ήδη έχετε δώσει, την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα.
 • η παρακολούθηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο και η παρακολούθηση της συμπεριφοράς των Χρηστών προκειμένου να έχουμε επίγνωση σχετικά με την ποιότητα, απόδοση και αποτελεσματικότητα της Ιστοσελίδας μας.

Συγκεκριμένα τα cookies τα οποία χρησιμοποιεί η Εταιρεία ή τρίτοι είναι τα ακόλουθα:

Λειτουργικά απαραίτητα cookies που εγκαθιστά η Εταιρεία Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας Τα cookies αυτά είναι ενεργά και διατηρούνται μόνον για όσο παραμένετε συνδεδεμένοι στην Ιστοσελίδα (μέχρι να κλείσετε τον browser) - session cookies. Τα cookies είναι ενεργά καθότι χωρίς αυτά δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία της Ιστοσελίδας. Λόγω της σημασίας τους για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε (opt-out) από αυτά τα βασικά cookies. Χρησιμοποιούμενα cookies: -
Cookies ανάλυσης- Google Analytics (Cookies τρίτου μέρους) Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, όπως για παράδειγμα, οι σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα, η σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε και άλλες. Τα cookies απόδοσης συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη. Χρησιμοποιούμε τα cookies αυτά με αποκλειστικό σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση των επιδόσεων της Ιστοσελίδας ενώ λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας, π.χ. ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP. Ο χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων που συλλέγονται είναι 26 μήνες. H υπηρεσία Google Analytics ανήκει στην εταιρεία Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο Privacy Shield, το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για τη συμμόρφωσή της με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Τα cookies της Google χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών, όπως η διάρκεια της επίσκεψης στην Ιστοσελίδα, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείται, η τοποθεσία από την οποία προήλθε η επίσκεψη και η συχνότητά τους. Προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, επιτρέπουμε στη Google Analytics να τοποθετεί cookies στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του επισκέπτη. Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία διαφορετική σελίδα εντός της Ιστοσελίδας, ο browser (φυλλομετρητής) που χρησιμοποιείτε υποβάλλει, με αυτόματο, κρυπτογραφημένο και ανωνυμοποιημένο τρόπο, δεδομένα προς την πλατφόρμα της Google Analytics.

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics, η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τη λειτουργία "Anonymize IP". Με τη συγκεκριμένη λειτουργία, η διεύθυνση IP σας περιορίζεται από την Google και ανωνυμοποιείται κατά την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα.

Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη Google μπορείτε να βρείτε εδω Google privacy policy και για τη χρήση cookies στο πλαίσιο της υπηρεσίας Analytics εδώ.

Τεχνικές πληροφορίες για τα cookies της Google Analytics είναι διαθέσιμες εδώ.

Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω Google Analytics, εγκαθιστώντας στο browser (φυλλομετρητή) σας το πρόσθετο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Διαχείριση και διαγραφή όλων των Cookies

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να απενεργοποιήσει τα cookies απόδοσης και μέσω του σχετικού πίνακα ελέγχου που παρέχεται από την Ιστοσελίδα ή μέσω του browser του. Οι περισσότεροι browsers εξηγούν πως μπορεί ο χρήστης να σταματήσει να αποδέχεται νέα cookies, πως θα ενημερωθεί όταν λαμβάνει ένα νέο cookie, και πως θα απενεργοποιήσει τα υπάρχοντα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies στο browser, παρακαλούμε ανατρέξτε στα ακόλουθα λινκ (ως έχουν ως διευθύνσεις URL κατά την τρέχουσα ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής, το περιεχόμενο των οποίων ενδέχεται να τροποποιείται):

 • Firefox
 • Chrome
 • OSX/Mac OS
 • iOS

Παρακαλούμε σημειώστε ότι γενικά η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς της ιστοσελίδας μας.

11. Ασφάλεια

Λαμβάνουμε και διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην πρόληψη και μείωση κάθε κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης, ή τυχαίας καταστροφής προσωπικών δεδομένων κατάλληλων ανάλογα με τη φύση των σχετικών πληροφοριών. Ζητούμε πάντοτε επίσης, από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με αυστηρές υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων και ασφαλείας. Παρόλο που λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς η ασφάλεια των πληροφοριών εξαρτάται εν μέρει και από την ασφάλεια του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνείτε μαζί μας και τα συστήματα προστασίας που χρησιμοποιείτε, αποδέχεστε τους εγγενείς κινδύνους ασφαλείας των συναλλαγών μέσω Διαδικτύου και δεν θα θεωρήσετε την George.gr ή τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της υπευθύνους για οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων, εκτός αν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα. Για την καλύτερη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός των ορίων του ελέγχου μας, η συσκευή σας θα πρέπει να προστατεύεται (π.χ. από ενημερωμένα συστήματα προστασίας από ιούς) και ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων δικτύου (όπως, για παράδειγμα, τείχος προστασίας και φιλτράρισμα κατά του spam).

12. Τα δικαιώματα σας ως επισκέπτης

Σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται στο παρόν, ως Χρήστης, θα μπορείτε, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό, να ασκείτε τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 12 έως 21 αυτού ήτοι:

Δικαίωμα ενημέρωσης Οφείλουμε να σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλουμε τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά τί δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και για τί χρονικό διάστημα τα κρατάμε, σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.
Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που υπόκεινται επεξεργασία. Συγκεκριμένα έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες: σκοπός της επεξεργασίας, κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, αποδέκτες στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή πρόκειται να κοινοποιηθούν, περίοδος διατήρησης των δεδομένων ή κριτήρια που χρησιμοποιούνται, δικαιώματα του ενδιαφερόμενου.
Δικαίωμα διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να εξακριβώσετε την ακρίβεια των δεδομένων σας και να απαιτήσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας καθώς και να επεξεργαστείτε οι ίδιοι τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στον Λογαριασμό Χρήστη που δημιουργήσατε ως προυπόθεση για την πραγματοποίηση αγοράς στην Ιστοσελίδα μας.
Δικαίωμα διαγραφής Έχετε το δικαίωμα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, είτε έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει καμία άλλη νομική βάση για την επεξεργασία είτε όταν έχετε αντιταχθεί με επιτυχία στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, είτε όταν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εκπληρωθεί μια νομική υποχρέωση.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα, εάν πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ,να εξασφαλίσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα εναντίωσης Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εμείς στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσουμε την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
Δικαίωμα φορητότητας Έχετε το δικαίωμα ζητήσετε από εμάς να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να διαβιβαστούν σε άλλο πάροχο χωρίς αντίρρηση. Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του Χρήστη, ή σύμβαση της οποία ο Χρήστης είναι μέρος ή ως μέρος τυχόν σχετικών προ-συμβατικών υποχρεώσεων.
Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης Έχετε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας εφόσον η συγκατάθεση είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας
Δικαίωμα καταγγελίας Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Εποπτεύουσα Αρχή αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο. Ωστόσο, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν μας δίνατε την ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας προτού προσεγγίσετε την Αρχής προστασίας προσωπικών Δεδομένων και γι' αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με μας αρχικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση.

13. Ασκηση των δικαιωμάτων σας

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά παρακαλούμε επικοινωνήστε με το info[at]george.gr. Τα αιτήματά σας αυτά ασκούνται χωρίς χρέωση και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Γενικά, απάντηση στα αιτήματά σας δίδεται εντός (1) μηνός από όταν λάβαμε το αίτημά σας, αλλά εάν το αίτημα απαιτεί περισσότερο χρόνο θα σας ενημερώσουμε σχετικά (εντός ενός μηνός). Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας ως ενδιαφερόμενου μέρους είναι δωρεάν. Ωστόσο, στην περίπτωση εμφανώς αβάσιμων ή υπερβολικών απαιτήσεων, ακόμα και λόγω της επαναληπτικότητας τους, η Εταιρεία μπορεί να σας χρεώσει μια λογική συνεισφορά στα έξοδα, ενόψει των διοικητικών δαπανών προκειμένου να χειριστεί το αίτημά σας ή να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με το info[at]george.gr

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2021

Γιατί να με επιλέξετε

Πολυετής εμπειρία, γνώση και εξειδίκευση

Διαθέτω τεράστια εμπειρία, πλέον των 25 ετών, έχοντας αναπτύξει μεγάλα πληρφοριακά έργα για λογαριασμό κορυφαίων εταιρείων πληροφορικής όπως η HellasNet, η Hellas On Line (HOL), η AMCO και η Cententia.

Ποικιλία Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Έχω αναλάβει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαφήμιση/προώθηση websites και ίντερνετ εφαρμογών σε πολλούς τομείς, με χρήση ποικίλων τεχνολογιών, ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας και διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Συγκεκριμένα, έχω σχεδιάσει και κατασκευάσει websites ηλεκτρονικού εμπορίου, ebanking εφαρμογές, διαδικτυακές εφαρμογές eBooking για ξενοδοχεία, διαδικτυακές πλατφόρμες eLearning, εφαρμογές eGambling για διαδικτυακά καζίνο και καταστήματα ΟΠΑΠ και διαδικτυακές πλατφόρμες eRealEstate για μεσίτες ακινήτων.

Ιδανικά Αποτελέσματα

Διαθέτω τις ικανότητες και τεχνογνωσία ώστε να μεγαλώσω μία μικρή επιχείρηση, να της αυξάσω τη δημοτικότητά της, την επισκεψιμότητά της και κατ'επέκταση το τζίρο της.

Ακόμα, εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, μπορώ να πετύχω επιθυμητή τιμή πώλησης της, χρησιμοποιώντας τις γνωριμίες μου και το προσωπικό μου δίκτυο που αριθμεί περισσότερους από 100 ξένους επενδυτές/funds.